top of page

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig, mei 2018

Ik neem jouw privacy heel serieus. Omdat ik zelf ook kritische consument ben. Omdat ik vind dat je ook zonder het ongevraagd verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, je bedrijf succesvol kunt maken. En omdat ik liever succesvol ben door gewoon diensten van hoge kwaliteit te leveren. Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig

Buitenhaven 30

5211 TR 's-Hertogenbosch
Website: www.wilmavandartel.nl
KvK: 17274051
BTW: NL001342327B92

 

Wilma van Dartel is de Functionaris Gegevensbescherming van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig 
Neem contact op via wilma@wilmavandartel.nl 

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Hieronder geef ik een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom. Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je (zakelijk) mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons  verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer en/of Skype adres

- E-mailadres 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst en/of product heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wilma@wilmavandartel.nl, dan  verwijderen wij deze informatie. 

 

MET WELK DOEL EN GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van nieuwtjes en commerciële nieuwsbrieven

- Opzetten van online bijeenkomsten

- Het maken van offertes, facturen en opdrachtbevestigingen

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten  af te stemmen op jouw voorkeuren, en deze te verwerken in retargeting posts en advertenties op Facebook. Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. 


 

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Mailingprovider

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. (https://www.privacyshield.gov/welcome) Check hoe Mailchimp (https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr)  met de privacy van je gegevens omgaat. 

Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document of het aanmelden voor een event, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier (https://www.facebook.com/privacy/explanation) . Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook het doorgeven van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome). Meer informatie over het doorgeven van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier (https://www.facebook.com/about/privacyshield).

Diversen

Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de administrateur, de webhost en de virtuele assistent. Met deze mensen heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wilma@wilmavandartel.nl

 

Cookies

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting op de site van Veiliginternetten.nl (https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/). 

 

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. (https://www.facebook.com/policies/cookies/)


 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl).


 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Lees hier  (https://www.cookiesuitschakelen.nl/) meer over het uitschakelen van cookies.

 

LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.wilmavandartel.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, word je als uitgeschreven gemarkeerd en NIET meer gemaild. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot de lijst met uitgeschreven personen volledig verwijderd wordt.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

MELDPLICHT DATALEKKEN

Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren. Vooralsnog zijn er geen datalekken geweest bij Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig..
Update 31 oktober 2019: Er zijn vooralsnog geen datalekken geweest bij Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig.
Update 31 oktober 2020: Er zijn vooralsnog geen datalekken geweest bij Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig.

JOUW RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig zal zo snel mogelijk, maar in  ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via wilma@wilmavandartel.nl. Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Op deze pagina vind je altijd de meest  recente versie van de Privacy Statement.

MEER INFO
bottom of page