top of page

VITALITY MIND 

CHALLENGE®

Hoe 96,2% van psychisch verzuim te voorkomen

 

Wist u dat…

 • Ruim de helft van de beroepsbevolking een sterk verhoogd risico heeft op verzuim door stressklachten, overspanning of
  burn-out?​
   

 • Dat burn-out voorkomt bij 20% van de ondernemers en zelfstandig professionals.
   

 • 37,1% van de beroepsbevolking al regelmatig verzuimt door stressklachten, overspanning of burn-out?
   

 • ​17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten in de directe gevarenzone zit met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen?
   

 • ​De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim de afgelopen jaren fors is toegenomen?​
   

 • De ruime meerderheid (70-80%) van de mensen hun uitval niet zien aankomen?
   

 • En dat, terwijl juist het deel van je hersenen dat nodig is voor zelfreflectie en overzicht, als eerste door de stress wordt aangetast.
   

 • ​Volgens het persbericht van arbo unie d.d. 14-10-2019, als we er niet snel iets aan doen, over iets meer dan tien jaar een kwart van de werknemers thuiszitten zal zitten of minder inzetbaar zal zijn?
   

 • ​Een preventie-traject, langdurig verzuim binnen de risicogroep, kan terugdringen van 17,1 % naar 3,8%?
   

 • ​Dat deze aanpak met behulp van de Vitality Mind Challenge®  aanpak kan worden toegepast op alle medewerkers, inclusief op diegenen die zich “goed” voelen, zoals u?
   

 • ​De aanleiding tot echte preventie en uitval hierdoor voorkomen kan worden?

Bron: nationaal centrum preventie stress en burn-out en cbs

Wat Het Kost...

Een burn-out  duurt gemiddeld 245 dagen en kost de werkgever € 60.000,-- kost. Exclusief de kosten voor vervanging.
De economische schade is dan ook enorm.

Daarnaast kost opgebrand zijn en psychisch lijden de medewerker werkplezier en levensgeluk. En dat treft niet alleen degene die uitvalt, maar  ook hun naasten en werkrelaties.

Voordelen

Vitality Mind Challenge®

Voorspellende waarde ten aanzien van het risico op stressgerelateerd verzuim, vaak voordat de professional er zichzelf van bewust is
 

Preventie: 75% van stressgerelateerd verzuim kan worden voorkomen
 

Effectieve coaching omdat de test precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden
 

• Als organisatie bent u in staat om de volgende duurzame stap in de preventie van stressgerelateerd verzuim te zetten
 

Kwaliteitswaarborging door licentie VMC en aansluiting bij Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out

19.10.08 JPG Certificaat Licentie VMC.jp

Maak Een Vrijblijvende Afspraak!

Jessica_photography-1 resize 2.jpg

Ik ben Wilma van Dartel, gelicenseerd VMC®-coach en aangesloten bij het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out.

Om de werkgever ziekteverzuimkosten te besparen en het glas werkplezier en levensgeluk van de medewerker gevuld te houden, werk ik in licentie met de Vitality Mind Challenge®, een tool met voorspellende waarde. Want de tool geeft niet alleen aan of er risico is dat je uitvalt, maar ook waardoor dit risico wordt veroorzaakt en op welke termijn. Daarmee is de VMC uniek. Deze aanpak heeft juist zoveel impact, omdat ie waarschuwt, nog vóórdat er problemen zijn. Eventueel aanvullende coaching, het volgen van 'n (korte)opleiding of training of loopbaanbegeleiding voorkomt een hoop leed, voor zowel de werkgever als de medewerker.

 

Hoe zit het met het ziekteverzuim binnen uw bedrijf? En wat is de impact daarvan op de dagelijkse operationele werkzaamheden? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Want voorkomen is écht beter dan genezen.

Uit eigen ervaring weet ik dat grenzen van mensen worden bereikt en zelfs overschreden als er zowel veranderingen in de thuissituatie als in de werksituatie plaatsvinden.  

Voorbeelden van veranderingen in de thuissituatie zijn altijd terug te voeren op thema’s als:

 • veranderingen in de relatie

 • veranderingen in de gezinssituatie,

 • veranderingen in gezondheid (zowel eigen gezondheid als partners, kinderen),

 • veranderingen door mantelzorg taken. 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat steun en stabiliteit essentieel zijn om goed met deze veranderingen om te kunnen gaan. Als die steun thuis ontbreekt, door bijvoorbeeld:

 

      ❌  het overlijden van een ouder, partner of kind

      ❌  het verbreken of ontbreken van een relatie

      ❌  gebrek aan een sociaal netwerk van vrienden

dan is er een groep mensen die daardoor in de problemen komt.

 

Veel mensen hebben simpelweg niet goed geleerd hoe je met veranderingen om kunt gaan. 

Ze zijn gewend om veel zelf op te lossen, maar er kan altijd een moment komen waarop de beschikbare vaardigheden niet toereikend zijn.

 

Dat is het moment waarop onzekerheid en het gevoel de controle te verliezen toeslaan. Onmacht maakt zich van hen meester en om dit te bestrijden gaan ze nog harder hun best doen.

Zolang de stabiliteit op het werk goed is valt het niet zo op, maar als er ook veranderingen op het werk zijn zoals

 • wijzigingen in of gebrek aan management ondersteuning,

 • wijzigingen in processen en beleid,

 • wijzigingen in of gebrek aan personele bezetting,

dan voelen deze mensen zich verantwoordelijk en loyaal

 

Ze zetten de schouders er onder en gaan nog wat langer door om toch het werk gedaan te krijgen.

Ze kennen hun grenzen niet. Vermoeidheid vormt voor hen geen aanleiding om gas terug te nemen. Hun lichaam is nog veerkrachtig en na een goede nachtrust lukt het wel weer een poosje.

Als deze situatie echter te lang aanhoudt en ze merken dat​

      ❌  ze achter de feiten aan beginnen te lopen,

      ❌  ze het werk niet meer weg krijgen

      ❌  ze het idee hebben er alleen voor te staan

      ❌  ze thuis een buffer missen om te herstellen

      ❌  dan kan het mis gaan...

En dan bent u verder dan huis! Voorkomen is écht beter dan genezen.
Daarom...voor werkgevers én particulieren...

Wilma van Dartel neemt zo snel mogelijk contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

bottom of page